Vývojáři

Vývojáři

Ptá se syn tatínka programátora: "Tati, proč Slunce vychází na východě a zapadá na západě?" "Funguje to, tak to nech bejt!"

E-learning

Oficiální e-learning společnosti Microsoft – MOC On-Demand od 18 000,00 Kč

MK929
Ať už máte 15 minut nebo hodiny, můžete si krok za krokem rozvíjet svoje praktické dovednosti prostřednictvím profesionálních interaktivních školení Microsoft pro IT profesionály. On-demand jsou oficiální on-line výukové materiály, které jsou dostupné 90 dní od aktivace z jakéhokoliv zařízení. Po zakoupení materiálu jednoduše obdržíte odkaz a přístupové heslo do prostředí Skillpipe. Součástí materiálů jsou výuková videa, oficiální digitální publikace a praktická cvičení (laby) rozdělená do jednotlivých kapitol korespondujících s publikací.
detail kurzu

Visual Studio

20486: Vývoj webových aplikací ASP.NET MVC 5 (Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications) od 32 900,00 Kč

M20486
V tomto kurzu se účastníci naučí vytvářet pokročilé ASP.NET MVC aplikace a webové formuláře pomocí nástrojů a technologií knihovny .NET Framework 4.5. Důraz bude kladen na také na způsob zápisu kódu, který zvyšuje výkon a škálovatelnost webových aplikací. Na kurzu se také porovnávají klasické ASP.NET webové formuláře s formuláři ASP .NET MVC, takže účastníci kurzu se dozvědí, kdy je vhodné jakou technologii použít. Pro účast na tomto kurzu potřebují účastníci vlastní účet Windows Azure. 
detail kurzu

20487: Vývoj webových služeb ve Windows Azure (Developing Windows Azure™ and Web Services) od 32 900,00 Kč

M20487
Tento kurz vás naučí jak vyvíjet služby pomocí webového API běžících na platformě Windows Azure. Kurz se zaměřuje na architekturu SOA (Service Oriented Architecture) a na cloudové aplikace s využitím Microsoft Visual Studia 2012. Pro účast na tomto kurzu potřebují účastníci vlastní účet Windows Azure.
detail kurzu

20483: Microsoft Visual Studio 2012 – Programování v jazyku C# od 26 900,00 Kč

MV800
Tento kurz naučí programátory novým dovednostem, které jsou potřebné pro tvorbu aplikací Windows v jazyku C#. V průběhu pěti dnů si nejdříve zopakujete základy syntaxe jazyka C# a struktury programu a poté se naučíte využívat nových technik a vlastností prostředí .NET Framework 4.5. Kurz zahrnuje např. tvorbu nových datových typů, ošetřování chyb, programování uživatelského rozhraní, přístup k databázím, přístup k vzdáleným datům, asynchronní operace, spolupráce s unmanaged kódem, šifrování a dešifrování dat a další. Programovací jazyky a vývojářské nástroje procházejí neustále bouřlivým vývojem. Programátor je nucen se neustále učit novou syntaxi, zkoušet nové nástroje a poznávat nové často velmi rozsáhlé knihovny. Zásadní však je také pochopení celé nové technologie, programátorské techniky nebo postupu. Nastudování a osvojení syntaxe je potom už jen praxe a prostředek k dosažení cíle. Během týdne se nenaučíte rychle a bezproblémově programovat, budete ale mít dobrý přehled o prostředí Visual Studia a zejména pak o knihovně .NET Framework 4.5. Budete znát názvy nových technologií a s tím souvisejících jmenných prostorů a tříd. Prakticky si vyzkoušíte všechny potřebné nástroje na řadě praktických příkladů. Objektové programování Jazyk C# je striktně objektově orientovaný jazyk, takže ať chcete nebo ne, prostě v něm musíte myslet objektově. Principy OOP je nutné dostat do podvědomí. Zopakujete si a prohloubíte si používání tříd, jejich metod, vlastností a událostí, dědičnosti, používání rozhraní, generických tříd, kolekcí a dalších. Práce s daty Prakticky v každé aplikaci programátor přistupuje k datům, ať už jsou uloženy v lokálních souborech, v databázových systémech nebo se k nim přistupuje přes web. Ukážeme Vám jak ke všem takovýmto zdrojům přistupovat a jak si ušetřit práci využitím dotazů přímo v jazyku – LINQ, jak využít technologie Entity Data Model a WCF Data Services nebo jak používat proces serializace dat. Uživatelské rozhraní Grafické rozhraní moderních aplikací musí být velmi dynamické kvůli podpoře různých zobrazovacích zařízení a uživatelé si už zvykli na různé animované ovládací prvky. To platí dvojnásob u dotykových displejů. Ukážeme Vám, jak definovat takové uživatelské rozhraní v jazyku XAML a jak správně pozicovat ovládací prvky. Ukážeme Vám také, jak spouštět úlohy na pozadí v samostatném vláknu, aby nedocházelo k zamrzání nebo prodlevám na obrazovce.
detail kurzu

20484: Microsoft Visual Studio 2012 – Základy tvorby aplikací pro Windows Store v jazyku C# od 29 900,00 Kč

MV805
Na tomto kurzu studenti získají základní dovednosti potřebné pro vývoj Windows Store aplikací. Kurz se zabývá jak otázkou návrhu takové aplikace, tak samotným vývojem aplikace. Po kurzu se studenti budou dobře orientovat v prostředí Visual Studia i nástroje Expression Blend. Naučit se programovat neznamená jenom naučit se používat nějaký programátorský jazyk, naučit se jeho syntaxi a naučit se v něm myslet. To je sice samozřejmě předpokladem úspěchu, neméně důležitá je ale také znalost prostředí, ve kterém bude program používán. Respektive znalost platformy, ve které poběží. Poměrně dlouhou dobu bylo základem Windows rozhraní Win32 API, Windows 8 však přicházejí s novým rozhraním WinRT. Seznámíme Vás s touto novou architekturou a ukážeme Vám so přináší nového s pohledu programátora. Nový vzhled aplikací Výraznou změnou oproti předchozím verzím Windows je způsob vytváření uživatelského rozhraní. To je postavené na značkovacím jazyce XAML, se kterým se programátor mohl setkat již u WPF aplikací. Windows 8 však přicházejí s poměrně převratným uživatelským rozhraním a novými ovládacími prvky. Naučíme Vás jak používat ovládací prvek AppBar a jiné pro zajištění správného rozvržení prvků na obrazovce. Spolupráce aplikací a systému Snahou každou programátora je vytvořit obecně spolehlivou a bezchybnou aplikaci. V každém moderním systému musí ale také neustále přemýšlet o tom, jak zajistit co nejužší spolupráci nejen s operačním systémem, ale i s jinými aplikacemi. Toto je ještě citelnější, když aplikace běží na moderním hardwaru s multi-touch displejem, s polohovými a dalšími čidly, s modulem GPS a jinými. Naučíme Vás jak používat kontrakty Search, Share nebo Settings, implementovat upozornění, obsluhovat události myši, klávesnice, doteků a dotekových gest.
detail kurzu

20480: Programování v HTML5 s JavaScript a CSS3 od 26 900,00 Kč

M20480
Tento kurz vám poskytne úvod do HTML5, CSS3 a Javascriptu. Díky kurzu studenti získají základní znalosti HTML5/CSS3/Javascriptu a programování obecně. Kurz je jednak vstupním bodem do světa webových aplikaci, ale také začátkem vaší cesty v certifikaci Windows Store aplikací. Kurz je zaměřen především na implementaci programovací logiky, definování a užití proměných, využití cyklů a větvení, tvorby uživatelských rozhraní, získání a validaci uživatelem zadaných dat, zachování dat a vytváření správně strukturovaných aplikací.Laby (cvičení) v tomto kurzu jsou vybrány tak, aby podpořily a demonstrovaly rozmanité aplikační scénáře. Důraz je kladen především na principy a kódování komponent/struktur které jsou využívány k tvorbě HTML5 softwarových aplikací.V tomto kurzu používáme Visual Studio 2012 a Windows 8.
detail kurzu

20481: Základy vývoje Windows Store aplikací pomocí HTML5 a JavaScriptu od 26 900,00 Kč

M20481
V tomto kurzu si studenti osvojí základní programovací techniky, které jsou potřebné pro vývoj Windows Store aplikací. To zahrnuje kombinaci designérských i vývojářských schopností, ale také naprostou jistotu v použivání všech funkcí Microsoft Visual Studia a Expression Blend.  
detail kurzu

20482: Pokročilý vývoj Windows Store aplikací pomocí HTML5 a JavaScriptu od 26 900,00 Kč

M20482
Tento kurz váš naučí pokročilé programovací techniky, které vám pomohou vyvíjet aplikace pro Windows store. Zároveň vám umožní implementovat pokročilé funkce, jako například informace o místě uživatele, streamování médií do externích zařízení a integraci online s dalšími službami. Zároveň se naučíte jak používat Microsoft Visual Studio 2013 a Expression Blend.
detail kurzu

10265: Microsoft Visual Studio 2010 – vývoj řešení pro přístup k datovým zdrojům od 26 900,00 Kč

MV865
Tento kurz je určen pro pokročilé vývojáře, kteří znají základní principy přístupu k datům (CRUD) v klientech Windows a prostředí webových aplikací. Na tomto kurzu se naučí optimalizovat své návrhy a psát lépe fungující kód zajišťující přístup k datům pomocí ADO.NET Entity Framework, LINQ, WCF Data Services, Sync Framework a ADO.NET.
detail kurzu

10266: Microsoft Visual Studio 2010 – programování v C# od 26 900,00 Kč

MV870
Tento kurz je zaměřen na popis struktury programu v jazyce C#, syntaxi jazyka a implementační detaily aplikací využívajících .NET Framework 4.0. Kurz popisuje novinky a vylepšení jazyka C# 4.0 s pomocí Visual Studia 2010. Programátoři nižší až střední úrovně na tomto kurzu získají znalosti a dovednosti, které potřebují vývoji aplikací v jazyce C# v prostředí Microsoft. NET Frameworku 4.0. Tento kurz není přímo spojen s certifikační zkouškou, nicméně pomáhá v lepším a rychlejším osvojení dalších technologií, které obsahuje .NET Framework 4.0.
detail kurzu

2310: Visual Studio.NET – vývoj Microsoft ASP.NET webových aplikací od 26 900,00 Kč

MV954
Na tomto pětidenním kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vývoj webových aplikací pomocí Microsoft Visual Studio 2008 SP1. Kurz je určen zejména pro začátečníky, kteří mají základní znalosti jazyka HTML nebo Dynamic HTML a určité znalosti skriptovacích jazyků jako jsou Visual Basic Scripting Edition nebo Microsoft JScript. Naučíte se vytvářet webové formuláře ASP.NET, používat ovládací prvky, používat Master Pages, zobrazovat data a pracovat s nimi, používat LINQ, používat ASP.NET Dydnamic Data, vytvářet ASP.NET AJAX aplikace, používat XML Web Services a WCF Services, nastavit zabezpečení aplikace a další.
detail kurzu

NICOM, a. s. je autorizovaným školicím střediskem firmy Microsoft již od roku 1995. Jako jedna z mála společností v České republice disponujeme certifikací Microsoft Silver Learning Partner. Nabízíme autorizovaná školení Microsoft produktů, tzv. MOC (Microsoft Official Course). Výuka je vedena Microsoft certifikovanými trenéry (MCT) v prostředí moderních učeben. Kurzy jsou pořádány pouze u autorizovaných vzdělávacích středisek, která musí splňovat přísné směrnice stanovené společností Microsoft. Tyto směrnice určují maximální počet účastníků kurzu, odpovídající studijní materiály, technické vybavení učeben a garantují didaktickou a technickou způsobilost trenérů certifikovaných Microsoftem. A teď to řekneme jednoduše, pokud hledáte školení pro „ajťáka“, tak jste na správném místě :-)