DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

opět jsme rozjeli prezenční výuku. Školení probíhá za dodržování všech hygienických opatření. I když jsme museli omezit kapacitu, množství znalostí, které si z kurzu odnesete, zůstává stejné.
I nadále se do našich kurzů můžete připojit online a absolvovat je vzdáleně z pohodlí svého domova.

Těšíme se na vás.
Tým NICOM

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

 

Postup při objednávání kurzu

Pokud jste si již vybrali místo konání a typ kurzu, u kterého je vypsán termín, je nejrychlejším způsobem, jak ho objednat klinutí na odkaz objednat vedle termínu kurzu.

Objednat libovolný kurz můžete také formou dárkového poukazu, který má platnost 6 měsíců, kdy si obdarovaný sám zvolí termín. 

 • Otevře se Vám formulář objednávky, kde si můžete zkontrolovat objednávku a pokračovat na kontaktní údaje.
 • V kontaktních údajích stačí vyplnit požadovaná políčka, vybrat způsob platby a odklepnutím na odkaz rekapitulace (v pravo dole) přejdete na poslední krok objednávky.
 • Kliknutím na tlačítko dokončit objednávku, ji odešlete příslušnému pracovníkovi firmy NICOM a. s. Ten Vás po obdržení objednávky bude zpětně informovat o Vašem zařazení do vybraného kurzu.

Objednat kurz si můžete také osobně v našich kancelářích, kde si přímo na místě vyplníte přihlášku do vybraného kurzu a termínu.

Nejpozději týden před zahájením objednaného kurzu obdržíte písemnou pozvánku. Místo ve vybraném kurzu si můžete předem telefonicky rezervovat, a to po dobu 2 dnů. V případě, že neobdržíme Vaší závaznou přihlášku do 2 dnů od rezervace, bude místo nabídnuto dalšímu zájemci.

 

Místa konání kurzů

 • Převážná většina kurzů se pořádá v našich školicích střediscích.
 • Pokud jste firemní klient můžeme uspořádat školení ve vaší společnosti.

 

Základní typy kurzů

 • Otevřené kurzy – tyto kurzy jsou připraveny pro jednotlivce i skupinky z řad široké veřejnosti či firem, institucí a podniků. Naleznete je v naší nabídce kurzů či v katalozích.

 • Kurzy sestavené na míru – příprava těchto kurzů vychází v maximální míře z požadavků zákazníka, přizpůsobíme obsah výuky, termín i délku trvání kurzu potřebám zadavatele. Místem konání těchto kurzů mohou být naše učebny, ale mohou být realizovány i v prostorách zákazníka, jak na jeho výpočetní technice, tak i za využití mobilních notebookových učeben vzdělávacího střediska NICOM.

 

Co je zahrnuto v ceně školení

 • Vyškolení profesionálními lektory.
 • Využití vybavení učebny.
 • Výukové materiály (pokud jsou v informacích u kurzu uvedeny).
 • Vydání certifikátu o absolvování kurzu.

U kurzů na míru je i cena kalkulována "na míru" dle specifických požadavků na typ, délku a místo konání kurzu.

Za výukovou hodinu je považováno 45 minut.

 

Termíny kurzů

 • Aktuální termíny otevřených kurzů ve všech našich školicích střediscích naleznete u konkrétního Vámi vybraného kurzu ve zvoleném městě.

Co dělat, když u Vámi vybraného kurzu termín není uveden? Pak doporučujeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem pracovníky ve zvoleném městě a ti vám rádi zodpoví vaše dotazy na vybraný kurz s případným plánovaným termínem.  

 

Podmínky zrušení účasti v kurzu 

 • Každé zrušení účasti v kurzu musí být oznámeno písemně (e-mailem). Všechny dále uváděné termíny jsou vztaženy k okamžiku doručení písemného zrušení školicímu středisku.
 • Zrušení účasti v objednaném kurzu oznámené dříve než 10 pracovních dnů před zahájením kurzu je bezplatné a kurzovné vám může být po vzájemné domluvě vráceno nebo vám může být nabídnut jiný termín vybraného kurzu. Po vzájemné domluvě je také možné poslat do již objednaného kurzu za sebe náhradníka.
 • Při zrušení účasti v objednaném kurzu oznámené v období kratším než 10 pracovních dnů před zahájením objednaného kurzu se kurzovné nevrací, ale máte nárok na odběr výukových materiálů, které byly součástí ceny kurzu.
 • V případě oboustranné dohody mezi objednavatelem a školicím střediskem mohou být podmínky zrušení účasti jiné. 

 

Konání kurzu

 • Vzdělávací středisko NICOM, a. s. si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů při vzniku situací, které nemůže ovlivnit (např. náhlé onemocnění lektora, porucha dodávky elektrického proudu). V tomto případě o tom neprodleně informujeme posluchače a domluvíme s nimi náhradní termín kurzu.
 • Vzdělávací středisko NICOM, a.s. si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín kurzu při nedostatečném počtu přihlášených zájemců. I v tomto případě bude již přihlášeným zájemcům nabídnut náhradní termín vybraného kurzu.

 

Není vám něco jasné? Podívejte se i na nejčastěji kladené dotazy.

odběr novinek nicom

NICOM, a. s. je autorizovaným školicím střediskem firmy Microsoft již od roku 1995. Jako jedna z mála společností v České republice disponujeme certifikací Microsoft Silver Learning Partner. Nabízíme autorizovaná školení Microsoft produktů, tzv. MOC (Microsoft Official Course). Výuka je vedena Microsoft certifikovanými trenéry (MCT) v prostředí moderních učeben. Kurzy jsou pořádány pouze u autorizovaných vzdělávacích středisek, která musí splňovat přísné směrnice stanovené společností Microsoft. Tyto směrnice určují maximální počet účastníků kurzu, odpovídající studijní materiály, technické vybavení učeben a garantují didaktickou a technickou způsobilost trenérů certifikovaných Microsoftem. A teď to řekneme jednoduše, pokud hledáte školení pro „ajťáka“, tak jste na správném místě :-)