DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

opět jsme rozjeli prezenční výuku. Školení probíhá za dodržování všech hygienických opatření. I když jsme museli omezit kapacitu, množství znalostí, které si z kurzu odnesete, zůstává stejné.
I nadále se do našich kurzů můžete připojit online a absolvovat je vzdáleně z pohodlí svého domova.

Těšíme se na vás.
Tým NICOM
      

    
  

Váš nejbližší akční kurz

Praha

Brno

Ostrava

Pobočky

Aktuality

10 důvodů proč jít na Microsoft Official Course pro IT profesionály do počítačové školy NICOM, a.s.

10 důvodů proč jít na Microsoft Official Course pro IT profesionály do počítačové školy NICOM, a.s.

10 důvodů proč objednat Microsoft Official Course pro IT profesionály v počítačové škole NICOM, a.s. Mnoho vypsaných termínů na webu nicom.cz a itnicom.cz na rok dopředu Garance otevření kurzů – kurzy se otevírají i v malém počtu účastníků – díky týmu interních lektorů jsme schopni realizovat kurzy i pro 2 účastníky Termín i obsah můžeme po domluvě flexibilně přizpůsobit vašim konkrétním potřebám Kurzy je možné absolvovat prezenčně, ale i vzdáleně formou interaktivní online výuky. Jsme Microsoft Silver Partner už 27 let – certifikovaní lektoři MCT, kteří mají bohatou zkušenosti ve výuce i praxi (garant Ing. Luboš Maláč) V ceně kurzu je bohaté občerstvení po celý den, oběd a kvalitní káva Moderně a komfortně vybavené učebny. Pobočky naleznete v Praze, Brně a Ostravě. Možnost školení v místě zadavatele po celé ČR. Participace v bonusovém programu NICOM, a.s.

Přesvědčili jsme vás? Rádi se s vámi osobně setkáme a domluvíme na individuálním zpracování nabídky pro firmu i jednotlivce. 

 

Deseti důvody to u nás rozhodně nekončí, rádi vám řekneme i další!

 

Kontaktujte nás:

 

    Ing. Nikol Varčevová Výkonná ředitelka +420 775 345 115  nikol.varcevova@nicom.cz

 

 

 Vyberte si z nabídky Microsoft Official Course 

 

Nabídka kurzů Microsoft Official Course DETAIL KURZŮ  

 

 

 

 

 

Instalujte operační systém na stovky stanic na dálku

Instalujte operační systém na stovky stanic na dálku

Začneme instalaci MDT 2013 balíku a případně dalšími prerekvizitami, kterými jsou .Net Framework 4.5, PowerShell 3 a Windows ADK, v našem případě pro Windows 10.

 

1. Po nainstalování balíku MDT 2013 a prerekvizitě ADK pro Windows 10 spustíme DeploymentWorkbench.

 

2. VytvořímeDeployment Share, bude se jednat o úložiště veškerých materiálů k tvorbě image. Doporučuji počítat s 40 GB diskovým prostorem. (Potřebná velikost se odvíjí samozřejmě od množství driverů, základních imagů OS, souborů aplikací apod.)

 

3. Klikneme na DeploymentShares pravým a zvolíme New Deployment Share.

 

Vytvoříme místo pro tvorbu image vyklikáním průvodce.

 

4. Import ovladačů

 

Dalším krokem bude nahrání ovladačů do adresáře Out of Box Drivers. Je doporučeno pro efektivnější správu ovladače rozdělit podle systému, typu zařízení a architektury. Jednoduché rozdělení vidíme na obrázku níže:

 

5.Naimportujeme do sekce Operating systems image operačního systému – dobře k tomuto účelu poslouží i originální ISO s Windows 10. Můžeme ale využít již modifikovaných imagů spolu se Setup soubory instalačního média Windows

 

 

6. Podobným způsobem přidáme i MSI balíky jednotlivých aplikací, které se tak budou instalovat spolu se systémem Windows způsobem, jako když koupíme notebook s předinstalovanými aplikacemi od výrobce. Nemusíme tudíž dále zajišťovat deployment aplikací s využitím sítě skrze Group Policies.

 

7. Pokud máme připraven obraz OS, aplikace a balíky, vytvoříme sekvenci úloh (Task sequence), která bude celý proces instalace popisovat tak, aby byla téměř bezobslužná.

 

Klikneme na Task sequence pravým tlačítkem a zvolíme New Task Sequence

Jako ID a Task sequence name můžeme zvolit libovolné hodnoty.

 

 

Můžeme ponechat nabízenou šablonu Standard Client Task Sequence a dokončit průvodce. Veškeré další úpravy instalace provedeme vzápětí.

 

Podíváme se na jednotlivé fáze v task sequenci podrobněji, abychom porozuměli jednotlivým částem a mohli je tak snadněji překonfigurovat na míru našim potřebám.


Zobrazíme si je kliknutím na pravé tlačítko a volbou Properties:

 

 

Přejdeme na záložku Task Sequence.


Inicializace a validace jsou dvě první a základní fáze, při kterých probíhá ověření možnosti instalace OS, BIOSu a kompatibilita hardwaru (min. 2 GB RAM apod.)

 

Fáze State Capture dělá v podstatě akci, kterou bychom jinak ručně prováděli pomocí nástroje USMT. Čili zachová uživatelské účty, data a nastavení aplikací.

 

Preinstall – zde dochází k formátování diskových oddílů pro instalaci (můžeme tudíž pozměnit nastavení, pokud chceme například dva diskové oddíly místo jednoho). Také je v této fázi popsáno přidávání ovladačů a balíků. Můžeme tedy ovlivnit, které ovladače a balíky chceme konkrétně do vytvářeného média umístit a které ne.

 

Install a PostInstall – v těchto dvou fázích probíhají instalační a postinstalační kroky OS.

 

Ve fázi State Restore obnovujeme uživatelská data a nastavení z předchozího systému, doinstalujeme aplikace, připojíme pc do domény apod.

 

8. Pro vytvoření wim obrazu následně klikneme pravým na příslušný deployment share a klikneme update DeploymentShare.
Objeví se iso soubor pro nasazení přímo v DeploymentSharu.

 

Doplňující důležitá nastavení pro úplný bezobslužný průběh

Je zde jeden důležitý tip pro importování driverů. Je umožněno importovat všechny drivery pro různé platformy do stejného adresáře Out Box Drivers a při následné instalaci vytvořeného image na cílovou stanici si stanice sama vybere pomocí vestavěného nástroje PNPEnum.exe pro ni potřebné ovladače na základě architektury a přítomného hardware.

 

Avšak může se snadno stát, že některému kusu hardwaru bude při procesu výběru odpovídat více různých ovladačů. Které si potom vybere PNPEnum.exe? A vybere si ty správné? Než to ponechat zcela na náhodě nebo zkoumat detailně proces samotného nástroje PNPEnum.exe, bude lepší, když si to ohlídáme sami. Toho docílíme velmi snadným způsobem. Vytvoříme si podadresářovou strukturu pro jednotlivé verze OS a konkrétní model zařízení. Taková struktura může vypadat např. takto:

 

 

Kde mají jednotlivá zařízení vyhledat své drivery, specifikujeme v konfiguračním souboru Configsettings.ini.

DOPORUČENÍ: Aby vše fungovalo maximálně efektivně, Microsoft doporučuje, aby se podsložky ovladačů jmenovali shodně jako model zařízení. Pokud si nejsme jisti modelem a krabice od zařízení je zahrabaná bůhví kde ve skladu, můžeme si pomoci CMD příkazem, který nám na základě WMI dotazu model zařízení vypíše.

Příkaz: wmic computersystem get model

 

Řádky, které upravíme v configsettings.ini:

 

SkipBitlocker=YES

SkipBitlockerDetails=YES

SkipDomainMembership=YES

SkipLocaleSelection=YES

SkipRoles=YES

SkipSummary=YES

SkipTaskSequence=YES

SkipTimeZone=YES

 

Pokud máme připravené drivery, tak už pouze třešnička na dortu.

Pokud přidáme následující řádky do configSettings.ini, tak se nás již instalační proces bude ptát pouze na computer name, zbylé věci nastaví bezobslužně…

SkipUserData=YES

TaskSequenceID=Example

DeploymentType=NEWCOMPUTER

JoinDomain=Adatum.com

DomainAdmin=Administrator

DomainAdminDomain=Adatum.com

DomainAdminPassword=Pa$$w0rd

KeyboardLocale=cs-CZ

UserLocale=cs-CZ

UILanguage=cs-CZ

TimeZoneName= Central Europe Standard Time

 

Jak image pohodlně nasadit?

Pro demonstraci využijeme Windows Deployment Services (WDS), jelikož tento nástroj pro hromadné nasazení OS je často používaný a navíc je k dispozici zdarma.

Image nasadíme pomocí WDS velmi jednoduše. Stačí připravený wim soubor od MDT, který najdeme v adresáři DeploymentShareBoot naimportovat do Boot Images složky WDS konzole. Pozor! Server s WDS musí mít zajištěný přístup do DeploymentShare, kde jsou položky od MDT.

O kompletním nastavení WDS, pro ty, co doposud tento nástroj mevyužívají, zase v některém dalším článku. Sledujte proto pravidelně nové tipy a návody.

 

Pokud si chcete vytvářený image přizpůsobit ještě více na míru vašim potřebám a znát syntaxe jednotlivých parametrů, pak velmi přehledně jsou tyto informace rozepsány v tomto článku:

http://www.optimalizovane-it.cz/deployment/automatizace-procesu-nasazeni-pomoci-mdt-soubory-bootstrap.ini-a-customsettings.ini.html

 

Rád získám vaši zpětnou vazbu a nebo odpovím na doplňující dotazy.

Stačí napsat na: kurzy@nicom.cz

Zaujal vás tento tip a chcete si projít celé nasazení Windows 10 prakticky s certifikovaným trenérem Microsoftu a získat tak stovky dalších tipů a cenných návodů? Vyberte si z Oficiálních kurzů Microsoft na Windows 10.

Těším se na Vás ...


 

 

 

Bc. Lubomír Ošmera Lektor kurzů technologií Microsoft a MS Office

certifikovaný trenér Microsoft (MCT), (MCSA)

Hodnocení školitele: 93 %


 

 

Zbavte se nepotřebných aplikací za 2 minuty

Zbavte se nepotřebných aplikací za 2 minuty

3 možnosti zbavení se ModernUI: 1. Vlastnit licenci Windows 10 Enterprise LSTB, která umožňuje administrátorovi vůbec neinstalovat Modern UI aplikace.

Pouze licence LSTB umožňuje přizpůsobit edici Windows 10 více na míru z hlediska ModerUI aplikací.

2. Aplikací se jednou provždy zbavit pomocí dvou PowerShellovských příkazů

Poznámka: Uvedené PowerShell příkazy je nutno psát přesně v této syntaxi se všemi specifikovanými parametry.

Příkazy můžeme spustit vzdáleně na libovolnou skupinu stanic. Takže jedním stisknutím klávesy Enter problém vyřešíme. Jak se spouští vzdálené příkazy v PowerShellu na libovolné stanice a co všechno musím mít povoleno? Odpověď popisuje tento článek.

Příkazy:

Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage

Get-AppXProvisionedPackage -Online | Remove-AppxProvisionedPackage –Online

Vysvětlení: První z příkazů provede odebrání samotných aplikací u všech uživatelských účtů v počítači a druhý balíčky, ze kterých se aplikace znovu automaticky instalují.

3. Zabraňme instalaci ModernUI aplikací přímo úpravou instalačního image – Wim souboru

Níže uvedenou strukturou příkazů upravíme přímo instalační image OS Windows 10, aby se při instalaci operačního systému vůbec ModernUI aplikace nepřidávali….

Mount-WindowsImage -Path…

Get-AppXProvisionedPackage | Remove-AppxProvisionedPackage

Dismount-WindowsImage -Path … –Save

 

Po provedení jedné z výše uvedených variant se pod všemi uživatelskými účty nachází z ModernUI aplikací pouze Edge, který jako jediný odebrat nelze.

Rád získám vaši zpětnou vazbu a nebo odpovím na doplňující dotazy.

Stačí napsat na: kurzy@nicom.cz

Zaujal vás tento tip a chcete si projít celé nasazení Windows 10 prakticky s certifikovaným trenérem Microsoftu a získat tak stovky dalších tipů a cenných návodů? Vyberte si z Oficiálních kurzů Microsoft na Windows 10.

Těším se na Vás ...


 

 

 

Bc. Lubomír Ošmera Lektor kurzů technologií Microsoft a MS Office

certifikovaný trenér Microsoft (MCT), (MCSA)

Hodnocení školitele: 93 %


odběr novinek nicom

NICOM, a. s. je autorizovaným školicím střediskem firmy Microsoft již od roku 1995. Jako jedna z mála společností v České republice disponujeme certifikací Microsoft Silver Learning Partner. Nabízíme autorizovaná školení Microsoft produktů, tzv. MOC (Microsoft Official Course). Výuka je vedena Microsoft certifikovanými trenéry (MCT) v prostředí moderních učeben. Kurzy jsou pořádány pouze u autorizovaných vzdělávacích středisek, která musí splňovat přísné směrnice stanovené společností Microsoft. Tyto směrnice určují maximální počet účastníků kurzu, odpovídající studijní materiály, technické vybavení učeben a garantují didaktickou a technickou způsobilost trenérů certifikovaných Microsoftem. A teď to řekneme jednoduše, pokud hledáte školení pro „ajťáka“, tak jste na správném místě :-)